گسترش  ارتباطات باعث شده است که هر زمانی هر پیامی را بتوانیم با کمترین هزینه ای به مخاطب خود منتقل کنیم، و احساسات خود را با انواع استیکرها نمایش دهیم. اما اگر امروز از من بپرسند کدام کلام  نه از راه دور و از طریق شبکه های اجتماعی، بلکه تنها در حضور است که فهمیده می شود می گویم «سکوت». سکوت آدمها پر از معناست، پر از حرف است، پر از احساساتی است که بدون حضور قابل انتقال نیست. گاهی اوقات جای خالیه این سکوت پر از صدا را در دنیای امروزمان احساس می کنم.